fbpx
  • משאבת שומן sm
  • תמונת משאבת שומן sm
  • סקיצה של משאבת שומן sm
  • משאבת שומן sm
  • תמונת משאבת שומן sm
  • סקיצה של משאבת שומן sm

פרמטר

מאגר 2L
Dsicharge 8 סמ"ק / שבץ
יחס לחץ 18:1
לַחַץ 4MPa-15Mpa
מכה מקסימלית לדקה. 8 שבץ / דקה
חוֹמֶר סִיכָּה #000-NIGL #2
מתג רמה אוֹפְּצִיָה
מערכת שימון מַזרֵק

אנו מציעים חומרי סיכה מונעי אוויר עבור חומרי סיכה של גריז ושמן. דגמים זמינים להתמודדות עם רמות שונות של נפח

שמן הסיכה משתחרר במהלך התנועה קדימה, וכל מזרקי העקירה החיוביים מופעלים. שסתום סימון, גם מונע הצטברות לחץ על מהלך החזרה.

תשומת הלב

למילוי המאגר בשומן יש לוודא שהשומן המומלץ מוחל וניתן לחלוקה ללא הפרדה של הרכבו. לאחר שהפעלת את SM Lubrication מספר פעמים, חבר אותו למכשיר שלך מערכת מרכזית קו הזנה להפצה. כדי לדמם כל אוויר שעלול להילכד מתחת לצלחת העוקבת, הסר את הבורג מהמכסה ולחץ על החלק העליון של שסתום הדימום בעקיבה.

אביזרים
1. מפיצים מתקדמים;
2. מערכת מזרק PDI;
3. טיימר חיצוני;

שלח את שאלתך עוד היום
ציטוט מהיר
עדכן העדפות קובצי Cookie
גלול למעלה