fbpx

סעפת סיכה

סעפת סיכהבמערכת סיכה, מרכיב מכריע הוא המפיץ, אותו ניתן לסווג למפיצי שמן ושומן המבוססים על חומר הסיכה.

מפיצי שמן דק כוללים מפיצים מרובי נקודות שניתן להשתמש בהם בשילוב עם התקני מדידה ומפיצים מתכווננים הניתנים להתאמה עצמית.

ניתן לבחור מפיצי שומן, הידועים גם כמפיצים פרוגרסיביים, במפרטים שונים בהתאם לקצב הזרימה של חומר הסיכה.

מראה 1-12 של תוצאות 17

עדכן העדפות קובצי Cookie
גלול למעלה