fbpx
יחידת מדידה png

יחידת מדידה

Isohitech Lubrication יכולה לספק את יחידת המדידה האיטית והמהירה יותר

יחידת מדידה

יחידת מדידה

עבור מערכות SLR, יחידת המונה שולטת בכל שקע של א מערכת סיכה. ה סיכה במערכת מספק כמויות שמן למפיץ ויחידות מונה מספקות שמן זה לנקודות המיסב בכמויות מוגדרות. קצבי הזרימה הסטנדרטיים הם מ-0 (איטי) ו-3 (מהיר) ו-5 (אקסטרה, מהיר במיוחד) זמינים גם כן. כל עלייה בגודל מצטבר מכפילה את זרימת השמן.

עדכן העדפות קובצי Cookie
גלול למעלה