fbpx

Open Gear Spray

פתח את מכסה מערכת ההילוכים
הורדה

בתעשיות כבדות, גלגלי שיניים רבים חשופים לסביבה, הדורשים שימון מיוחד. גלגלי שיניים אלה נושאים לעתים קרובות עומסים כבדים או זעזועים עם מרווחי שיניים גדולים, ויוצרים חום חיכוך משמעותי. כל מחזור רשת צריך להקים מחדש את סרט השומן. מערכות שימון גלגלי שיניים פתוחות יכולות לרסס שומן באופן מדויק ואחיד על גלגלי השיניים, ולנקות ביעילות את המשטחים שלהם. מערכות אלו מאפשרות ניטור חכם וניהול מרחוק, תוך קידום שימור שומנים והגנה על הסביבה. בדרך כלל, למערכות גלגלי שיניים פתוחות יש 4-8 נקודות ריסוס, המתאימות לרוחבי הילוכים מ-50.8 מ"מ עד 1688 מ"מ.

מציג את כל התוצאות

עדכן העדפות קובצי Cookie
גלול למעלה